НАЧАЛО КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В РАЙОНЕН СЪД МОМЧИЛГРАД
КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В РАЙОНЕН СЪД МОМЧИЛГРАД
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ-БЮРО СЪДИМОСТ, ТОЙ И НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО" Печат

 

С  П  И  С  Ъ  К

          На кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността „Съдебен деловодител-Бюро съдимост, той и наказателно деловодство“, обявен със Заповед № 175 от 31.10.2019 година на Административния ръководител/Председател на Районен съд – Момчилград,

 

№ по ред

Вх. № и дата

Име, презиме и фамилия

1.

вх. № 2972/18.11.2019 г.

Диана Хубенова Калеканова

2.

Вх.№ 3002/20.11.2019 г.

Деница Светославова Ханкова

3.

Вх.№ 3064/27.11.2019 г.

Хюлия Дурмушева Халилибрахим

4.

Вх.№ 3133/05.12.2019 г.

Светла Симеонова Чолакова

                    

           Втори етап от конкурса –събеседване,  ще се проведе на 30.12.2019 год. от 10,00 часа в съдебната зала първи етаж в сградата на Районен съд гр.Момчилград.

 

          ВСИЧКИ допуснати кандидати, следва да се явят на посочената дата в указания час.

             

          Конкурсна комисия:

Председател:       / п /

/Й.Геров/

Членове:

1… /п /

/К.Топалова/

2…/ п /

/Н.Тодорова/

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 1 от 4