НАЧАЛО ПРЕСЦЕНТЪР
ПРЕСЦЕНТЪР


Обсъждане на предложенията за изменение на ЗСВ Печат

На 19.06.2015 г., в зала № 1 на Апелативен съд - Пловдив, беше проведена среща - дискусия на съдии от Апелативен район Пловдив за обсъждане на предложенията за изменение на Закона за съдебната власт. Становище на Председателя на Апелативен  съд - Пловдив и стенографския  протокол от срещата може да видите на прикачен файл към настоящата статия.

 
Наказателно и Гражданско производство Печат

НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО


При извършване на престъпление прокуратурата образува наказателно производство, което протича в две фази: досъдебна и съдебна.

Досъдебното производство може да протече в две форми - предварително производство, при което разследването се води от следовател, и полицейско производство, при което разследващ орган е дознател - служител на МВР. Ръководството и контрола по отношение на всяко досъдебно производство се извършва от съответната прокуратура. Досъдебната фаза приключва с изготвяне на обвинителен акт от органите на прокуратурата.
Последна промяна от Петък, 14 Ноември 2008г. 20:01ч.
Продължение...
 
Правила за поведение в съда и съдебната зала Печат

 

С малки изключения, всички съдебни заседания са публични. Съдът може да разпореди делото или конкретни части от него да се гледат при закрити врата, когато може да се накърни обществения интерес или делото се отнася до интимния живот на страните. В такъв случай в съдебната зала се допускат само страните, техните пълномощници, вещите лица и свидетелите.
Последна промяна от Петък, 14 Ноември 2008г. 20:01ч.
Продължение...
 
Какво трябва да знаете като свидетел? Печат

Какви са Вашите отговорности като свидетел?

Вие или член на Вашето семейство, домоуправител или съсед сте получили призовка да се явите като свидетел по дело. Призовката съдържа името на съда, който я издава, номера и вида на делото, точната дата, час и място на заседанието. В повечето случаи получаването на призовка няма да е изненадващо. Най-вероятно сте станали очевидец на събитие или сте свързан по друг начин със случая, по който сте призован. Ако сте призован като свидетел по наказателно дело, е възможно вече да сте били разпитван от следовател или дознател в досъдебното производсто. Така или иначе самият факт, че сте призован означава, че Вие сте необходим за хода на делото и за неговото решаване. Важно е да кажете истината.

Последна промяна от Петък, 14 Ноември 2008г. 20:01ч.
Продължение...