НАЧАЛО КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА
КОМПЕТЕНТНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД МОМЧИЛГРАД Печат

На Районен съд Момчилград са подсъдни всички първоинстанционни граждански и наказателни дела, освен тези, които със закон са възложени на друг съд. Съдът разглежда и административни дела, както и дела по жалби или протести срещу актове на особени юрисдикции и други органи. Районен съд Момчилград разглежда като първа инстанция дела в състав от съдия и двама съдебни заседатели, а в предвидените от закона случаи от един съдия.Районен съд Момчилград обслужва три общини: Община Момчилград,Община Кирково,Община Джебел.


Последна промяна от Сряда, 10 Април 2013г. 10:00ч.