НАЧАЛО
Обсъждане на предложенията за изменение на ЗСВ Печат

На 19.06.2015 г., в зала № 1 на Апелативен съд - Пловдив, беше проведена среща - дискусия на съдии от Апелативен район Пловдив за обсъждане на предложенията за изменение на Закона за съдебната власт. Становище на Председателя на Апелативен  съд - Пловдив и стенографския  протокол от срещата може да видите на прикачен файл към настоящата статия.